Huvudtränare
Stefan Folkesson, svart bälte (1 Dan)
0701 50 26 77

Assisterande tränare
Edwin Antonsson, blått bälte (2 kyu)
Nelly Hammarberg, grönt bälte (3 kyu)