Styrelsen 2017
* Ordförande: Niklas Strandberg       (info@vjk.nu)
* Vice ordförande: Jonas Wallin        (jonas.wallin@vjk.nu)
* Kassör: Erica Sjöström                  (erica.sjostrom@vjk.nu)
* Sekreterare: Björn Hansson           (bjorn.hansson@vjk.nu)
* Ledamot: Henrik Österberg           (henrik.osterberg@vjk.nu)
* Suppleant: Monica Dahlström        (monica.dahlstrom@vjk.nu)

Mailadress till styrelsen: styrelsen@vjk.nu
Gruppbild
 
___________________
_____________________
_____________________
______________________
_____________________