MÅNDAGAR
Huvudtränare
Björn Hansson, brunt bälte (1 kyu)
0736 67 62 34, bjorn.hansson@vjk.nu

Assisterande tränare
Henrik Österberg, svart bälte (1 dan)
Alex Österberg, svart bälte (1 dan)
Larsa Johansson, blått bälte (2 kyu)
Monica Dahlström, gult bälte (5 kyu)


TORSDAGAR
Huvudtränare
Erica Sjöström, svart bälte (1 dan)

Assisterande tränare
Jonna Wallin, grönblått bälte (3 kyu)
Stefan Folkesson, svart bälte (1 dan)
Henrik Österberg, svart bälte (1 dan)
Alex Österberg, svart bälte (1 dan)