Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

RIKTLINJER VID EXTERNA TÄVLINGAR

Beslutad av styrelsen 2017-02-26 , kompletterad 2017-06-02.

 

1.   All anmälan till externa tävlingar skall anmälas via tävlingsansvarig i VJK.

2.   VJK bekostar endast startavgift vid tävling. 

3.   Den tävlande medlemmen står själv för övriga kostnader, som resa och boende (Styrelsen kan vid inkommen förfrågan i vissa fall besluta att ersättning kan utbetalas.)


4.   Vid händelse om sen anmälan, där extra avgift tillkommer, betalar VJK startavgiften enligt punkt 2. Tilläggsavgiften betalas av den tävlande och kommer via faktura från VJK.

5.   Den medföljande coachen kan erbjudas ersättning för tävlingens omkostnader, om det saknas möjlighet kring exempelvis samåkning/övernattning.

6.   Vid händelse av frånvaro utan giltigt skäl, blir medlemmen återbetalningsskyldig till VJK.

7.   Alla medlemmar som uppfyller tävlingens krav har rätt att delta i tävlingen.

8.   Vid tävling där VJK saknar medföljande coach, får den tävlandes förälder/medföljande vuxen ta detta ansvar.

9.   En tävlingskalender kommer finnas på VJK hemsida. Vill en medlem åka på fler tävlingar ska VJK tävlingsansvarig informeras. Inbjudan till tävlingar kommer finnas under ”externa tävlingar” på VJK hemsida – där mer information presenteras.


10. Vid tävlingar/läger/utbildningar ska målsman följa med om medlemmen är under 15 år, om det inte är klart att en vuxen ledare följer med.