Huvudtränare
Niklas Strandberg, svart bälte (4 dan)
0730 56 44 44, info@vjk.nu

Assisterande tränare
Nelly Hammarberg, grönt bälte (3 kyu)